Semalt: Këshilla për të dhënat e faqeve në internet - Mos harroni!

Kur nuk mund të merrni të dhënat që kërkohen në një ueb, ka metoda të tjera që dikush mund të përdorë për të marrë ato çështje të nevojshme. Për shembull, mund të merrni të dhënat nga API të bazuara në internet, të ekstraktoni të dhëna nga PDF të ndryshme ose edhe nga faqet e internetit të skrapeve në ekran. Nxjerrja e të dhënave nga PDF është një detyrë sfiduese pasi PDF zakonisht nuk përmban informacionin e saktë që dikush mund të kërkojë. Nga ana tjetër, gjatë procesit të skrapimit të ekranit, përmbajtja që nxirret është e strukturuar nga një kod ose duke përdorur mjetin e scraping. Marrja e të dhënave për skrapin mund të jetë një detyrë e vështirë, por pasi të keni një ide se çfarë duhet të bëhet, atëherë bëhet e lehtë.

Të dhëna të lexueshme nga makineritë

Një nga qëllimet kryesore të scraping në ueb është të jesh në gjendje të përdorësh të dhëna të lexueshme nga makineritë. Këto të dhëna janë krijuar nga kompjuteri për përpunim, dhe disa nga shembujt e formatit të tij përfshijnë skedarët XML, CSV, Excel dhe Json. Të dhënat e lexueshme nga makineritë janë një nga mënyrat e ndryshme që njeriu mund të përdorë për të marrë të dhëna nga faqja në internet pasi është një metodë e thjeshtë dhe nuk kërkon një nivel të lartë teknikash në mënyrë që t'i trajtojë ato.

Scraping faqet e internetit

Scraping faqet e internetit janë një nga metodat më të përdorura për të marrë informacionin që kërkohet. Ka disa raste kur faqet e internetit nuk funksionojnë siç duhet.

Edhe pse scraping në internet është më i preferuar, ka faktorë të ndryshëm që e bëjnë skrapimin më të ndërlikuar. Disa prej tyre përfshijnë kodin HTML i cili është i formatuar keq dhe bllokimi i hyrjes në masë. Barrierat ligjore mund të jenë gjithashtu një problem në trajtimin e të dhënave për scrape, pasi ka disa njerëz që injorojnë përdorimin e licencave. Në disa vende, kjo konsiderohet të jetë sabotuese. Mjetet që mund të ndihmojnë në scraping ose nxjerrjen e informacionit përfshijnë shërbimet e uebit dhe disa shtesa të shfletuesit në varësi të mjetit të shfletuesit që përdoret. Scrap të dhënat në internet mund të gjenden në Python ose edhe në PHP. Megjithëse procesi kërkon shumë aftësi, mund të jetë i lehtë nëse uebfaqja që përdor është e saktë.